ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น (ตามชื่อเลยครับ) ซึ่งเจ้าเหตุที่ว่านี้ถ้าทำให้เราได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต เราจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยตามวงเงินที่เราเลือกไว้ และยังเพิ่มเติมในส่วนของค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มเข้าไปอีก และที่น่าสนใจที่สุดคือเจ้าประกันที่ว่านี้ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย คนที่ต้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นประจำควรทำอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไว้เป็นอย่างยิ่งเลยครับ