ประกันแบบบำนาญ (Annuity)

เป็นประกันชีวิตที่มีเงินคืนเป็นงวดๆ สม่ำเสมอนับตั้งแต่ครบกำหนดอายุ 55-65 ปี หรือตามเงื่อนไขสัญญา

ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับอายุเกษียณของคนทั่วไปครับ แบบประกันนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณอายุ เพื่อให้มีเงินที่แน่นอนใช้จ่ายในช่วงเกษียณอีกช่องทางหนึ่งครับ