ประกันแบบชั่วระยะเวลา (Term)

เป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองสูง เบี้ยถูก แต่เป็นเบี้ยจ่ายแล้วทิ้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อที่จะไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินต่างๆ ที่อยู่ข้างหลังครับ