ร้อนขนาดนี้ ระวัง! ฮีทโตรก หรือ โรคลมแดด

สาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป ทำให้มีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส

ซึ่งโรคนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เกิดจากความร้อนหรือออกกำลังกายหนักเกินไป โดยอาการเบื้องต้นของโรค คือ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศรีษะ ความดันโลหิตต่ำ หน้ามืด หายใจเร็ว และยังมีอาการเพ้อ ไม่รู้สึกตัว อาจทำให้ช็อค อันตรายถึงชีวิตอีกด้วย

อย่าชะล่าใจ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ