เมื่อนักลงทุนลงทุนในสินค้าทางการเงิน

หน้าที่ของนักลงทุน ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ซึ่งมีมานานแล้ว แต่หลายคนอาจยังไม่รู้

"แล้วออมเงินไว้ที่นี่ เสียภาษีเท่าไร ?"

นักลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุน เพื่อการวางแผนอย่างถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม m.me/insurepediathailand