3 ข้อง่ายๆ ให้ทุนประกันเหมาะสมกับคุณ

1) เพียงพอกับหนี้สินที่ก่อไว้ ลองคำนวณส่วนนี้ ทั้ง ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้สินอื่นๆ และค่าทำศพ เมื่อคุณไม่อยู่แล้ว ภาระหนี้สินเหล่านี้จะได้ไม่ตกไปที่คนที่คุณรัก

2) เพียงพอต่อการปรับตัวและต่อยอดความฝัน ประเมินค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร เงินทดแทนบุพการี หรือเงินทุนเพื่อเป้าหมายอื่นๆ เพื่อเป็นเงินก้อนให้คนที่คุณรักต่อยอดและปรับตัวได้

3) เพียงพอต่องบประมาณที่มี เบี้ยประกันไม่ควรเกิน 10% รายได้ต่อเดือน เมื่อรวมภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งหมดคือเงินทุนที่ต้องเตรียมกรณีเสียชีวิต หลังจากนั้น นำมาหักสินทรัพย์และความคุ้มครองอื่นๆ ที่เตรียมไว้ จะได้เงินทุนประกันชีวิตที่ต้องทำเพิ่ม สำหรับคนที่คุณรัก