388 อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกี่ยวกับเรา

อินชัวร์พีเดีย เป็น นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล (Life Insurance Broker) ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเราเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และสินค้าประกันชีวิตทุกประเภท จากหลากหลายบริษัทประกันชีวิตชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการเป็นหนึ่งในกลไกของอุตสาหกรรมประกันชีวิตที่ช่วยให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันชีวิต สามารถเข้าถึงข้อมูลประกันชีวิตที่มีความถูกต้องและเป็นกลางอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความจำเป็นของตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง อินชัวร์พีเดีย ?

- ที่เดียวจบ ครบทุกแบบประกัน

- เป็นกลาง ไม่มีสี ไม่มีค่าย ไม่สังกัดบริษัทประกันชีวิตใด

- ให้คำแนะนำในการวางแผนซื้อประกันชีวิตทุกประเภท

- มีบริการสรุปกรมธรรม์ของทุกบริษัทที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจทำประกันฉบับใหม่

- มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

สินค้าและบริการของเรา

- แบบประกันเพื่อคุ้มครองรายได้

- แบบประกันเพื่อสะสมทรัพย์ ผลตอบแทนดี

- แบบประกันเพื่อการวางแผนภาษี

- แบบประกันเพื่อการเกษียณอายุ

- แบบประกันเพื่อการวางแผนการศึกษาบุตร

- แบบประกันเพื่อการวางแผนเกษียณอายุ

- แบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

- แบบประกันแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว

- แบบประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน